บริษัท พนาบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(Panaboon Engineering Co.,LTD)

บริษัทให้บริการในการผลิตสินค้าประเภทต่างๆหลากหลายชนิดครอบคลุมอุตสาหกรรม อาทิเช่น ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร บริการลับมีดและทำใบมีดให้แก่อุตสาหกรรมยางรถยนต์ กระดาษ, พลาสติก, อาหาร, ผลไม้ และงานอื่นๆ ตลอดจนงานออกแบบสินค้าตามสั่ง ยินดีให้คำปรึกษาในกระบวนการผลิต ออกแบบจนจบกระบวนการพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาได้ทันที

บริการผลิตใบมีดอุตสาหกรรมและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร